Turkcell, internet çağının gereklilikleri ışığında daha bilinçli ve sorumlu çocuklar yetiştirilmesi amacıyla, dijital vatandaşlık eğitiminin verileceği önemli bir eğitim hamlesi başlattı. Çocukların oyun oynayarak dijital kimlik kazanmasına imkan veren Dijital Zeka DQ, hem mobil uygulaması aracılığıyla hem de web sitesi üzerinden ulaşmak mümkün.

Çocuklar, Dijital Zeka eğitimi kapsamında hazırlanan interaktif içeriklerle, sekiz başlık altında dijital zeka yeteneklerini kazanacak. Dijital dünya ve teknolojinin çocuklarımıza sunduğu fırsatları doğru kullanabilmeleri için uzun zamandır çalışmalar yürüten DQ Enstitüsü’nün geliştirdiği eğitim, oyunlar ve özel karakterler; keyifli dersler halinde öğrencilere sunuluyor. Bu dersler bilişsel ve duygusal yetenekleri sekiz başlık altında toplayarak, çocuklara dijital yetenekler kazandırıyor.

1. Dijital Vatandaşlık Kimliği: Kişinin çevrimiçi kimliğini ve itibarını yaratıp yönetebilme yeteneği (Bu yetenek, çevrimiçi kişilik farkındalığını ve çevrimiçi varlığın uzun ve kısa dönemdeki etkilerinin yönetimidir).

2. Ekran Süresi Yönetimi: Kişinin dijital cihazları ve medyayı, çevrimiçi ve dışındaki hayatı arasında sağlıklı bir dengede koruyarak, denetim altında kullanabilmesi.

3. Siber Zorbalık Yönetimi: Çevrimiçi ortamda karşılaşılabilecek siber zorbalık, cinsel istismar amaçlı yaklaşım ve radikalleşme gibi tehditlerin yanı sıra şiddet ya da müstehcenlik bakımından sorunlu içeriklerle başa çıkabilme, bu tehditlerden kaçınma ve etkilerini en aza indirme.

4. Siber Güvenlik Yönetimi: Hack’lenme, sahtekarlık, zararlı yazılım gibi siber tehditleri algılayabilme, verilerin korunması için en doğru hamleyi yapıp, uygun güvenlik araçlarını kullanabilme.

5. Dijital Empati: Çevrimiçi ortamlarda aynı duyguyu paylaşarak başkalarıyla iyi ilişkiler kurabilme.

6. Dijital Ayak İzi Yönetimi: Dijital dünyada bırakılan ayak izlerini anlamak, yönetmek ve gerçek dünyada karşılaşılabilecek sonuçlarını öngörerek yönetebilme.

7.  Eleştirel Düşünme: Dijital ortamda içerik bulma, yaratma, değerlendirme, paylaşma ve ondan yararlanma.

8.  Gizlilik Yönetimi: Özel hayatın gizliliği hakkı, fikri mülkiyet hakkı, ifade özgürlüğü ve nefret söyleminden korunma gibi kişisel ve yasal hakları anlama ve savunabilme.

Türkiye dijital zekada dünya ortalamasının üstünde

Dijital Zeka Küresel Etki Araştırması’na, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 29 ülkeden, 8-12 yaş aralığında 3 bin 800 çocuk katıldı. Araştırmada öğrencilere internet üzerinden 60 soruluk çoktan seçmeli bir test yapıldı. Araştırma sonrası öğrencilerin, dijital zeka konusunda durumu net bir şekilde görüldü ve bazı ülkelerde öğrencilerin dijital dünyadaki siber risklere ne kadar maruz kaldıklarını ortaya çıktı. Rapora göre, araştırmaya katılan 29 ülkenin ortalaması alındığında, çocukların yüzde 56’sının siber tehditlere maruz kaldığı tespit edildi. Türkiye’de bu oran, yüzde 47 ile dünya ortalamasının altında kaldı. Bu risk, okullarda yapılacak dijital zeka ve vatandaşlık eğitimleriyle en aşağıya çekilecek. Araştırma sonrası açıklanan rapora göre, çocukların sadece eğlence amaçlı ekran kullanımının dünya ortalaması 32 saat ve bu çocukların yarısı kendilerine ait cep telefonlarından internete bağlanıyor. 8-12 yaş arası çocukların yüzde 85’i sosyal medya kullanıyor. Sosyal medyayı yoğun ve aktif olarak kullanan çocuklar, daha az aktif olan çocuklara göre haftada fazladan 12 saat ekran önünde zaman harcıyor.

 

Paylaş