Twitter, Türk kullanıcıları arasında bir araştırma yapmış. Türkiye’de 850’ye yakını Twitter kullanıcısı olmak üzere toplam 1500 internet kullanıcısı ile yapılan ve Kantar Media ile birlikte yürütülen araştırmanın sonuçları bunlar. Buna göre Twitter, markalarla insanlar üzerinde en fazla etkiye sahip kitleyi, algıları en açık oldukları anda birleştirdiği ortaya çıkmış.

Doğru zamanda, doğru ruh halinde, doğru insanlara ulaşabilmek tüm sektörlerde gittikçe daha zorlayıcı hale geliyor. Yeni yapılan bir araştırmaya göre Twitter kullanıcıları kişiler üzerinde etkiye sahipler ve algıları da Twitter’dayken en açık durumda; bu durum da pazarlamacıların bu büyük ikilemi çözmelerine yardımcı olabilir.

Araştırmanın sonuçlarına göre Türk Twitter kullanıcılarının arkadaşları üzerindeki etkisi son derece değerliymiş.

Twitter kullanıcıları arkadaş ve aile gibi sosyal gruplarında etkiye sahip. Twitter kullanıcıları değerlendirme ve önerilerini ortalama bir internet kullanıcısından daha çok paylaşıyor. Türk Twitter kullanıcılarının %83’ü favori konulara ilişkin görüşlerini ifade etmeyi çok seviyor. Bu oran, Türkiye’deki tüm internet kullanıcıları için olan ortalamanın üzerinde (%81). Türk Twitter kullanıcıları aynı zamanda sosyal gruplarında adeta bir bilgi çeşmesi olarak görülüyor: kullanıcıların yüzde 77’sine aile ve arkadaşları bir şeyi satın almaya karar verirken danışıyor.

1 2 3 4
Paylaş