ACCO Brands, GVKD ile ilgili gerçekleştirdiği araştırmayı yayınladı. Araştırmada yer alan şirketlerin neredeyse yarısının güncel dijital güvenlik ilkelerine sahip olduğu ancak yüzde 75’inin yazılı belgelerin imhasına yönelik bir çalışma gerçekleştirmediğini ortaya çıkaran araştırmaya göre, Almanya, İngiltere ve Fransa’dan altıyüz farklı ofis malzemeleri satın alma yöneticisinin neredeyse üçte biri, GVKD’nin yalnızca dijital belgeleri kapsadığını düşünüyor.

ACCO Brands EMEA Türkiye Pazarlama Müdürü Özlem Ankaralı Efe, gerçekleştirilen araştırmaya dair şunları söyledi: “Araştırmada yer alan firmaların dörtte üçü yazılı belgelere yönelik güvenlik ilkelerini değiştirmezken, yüzde 65’i de son bir yıl içerisinde ofisine GVKD için neredeyse bir zorunluluk haline gelen kağıt imha makinesi almadı. Firmaların yarısından fazlasında ise kağıt imha makinesi bulunmuyor. GVKD’nin yalnızca dijital belgeleri değil, basılı belgeleri de kapsadığını göz önünde bulundurduğumuzda kağıt imha makineleri firmalar için büyük önem arz ediyor.” dedi.

 

Paylaş