Intel Security’nin McAfee Labs Tehditler Raporu’na göre 2016 yılının ikinci çeyreğinde dakikada 316 yeni tehdit ortaya çıktı.

Intel Security, siber güvenlik alanında yaptığı araştırmalara yer verdiği McAfee Labs Tehdit Raporu: Eylül 2016 kapsamında 2016 yılının ilk altı ayına ilişkin bulguları yayınladı. Rapor, sağlık hizmetlerinde artan fidye yazılım tehdidini değerlendirdi, veri kaybı olaylarına ilişkin “kim ve nasıl” sorularını araştırdı, siber güvenlikte makine öğrenimi uygulamasının pratik açıklamalarını sundu ve fidye yazılımdaki artışı ayrıntılı olarak ele aldı.

Siber suçlar alanında en hızlı artış gösteren yazılımların fidye yazılım, mobil uygulamalara yönelik zararlı yazılım ve makro zararlı yazılım olduğunu belirten rapor, fidye yazılım saldırılarına hedef olan bir grup hastanenin 100.000 dolarlık zarara uğradığını tespit etti. Araştırma, aynı zamanda fidye yazılımlarla çeşitli kuruluşları 121 milyon dolar zarara uğratan bir ağı da ortaya çıkardı. McAfee Labs bu tür saldırıları düzenleyen geniş çaplı ağların sağlık kurumlarına yönelik saldırıları hızla artıracağını tahmin ediyor.

Rapor, Veri Kaybı Araştırması’nın sonuçlarını da içeriyor. Rapora göre siber saldırılara en açık sektörler veri kaybı konusunda nispeten daha az hazırlıklı olan sağlık ve üretim sektörleri. Öte yandan, perakende ve finans şirketleri, yaşadıkları siber saldırı sıklığı nedeniyle geniş çaplı koruma sistemleri ve stratejileri uyguluyor. Araştırmaya katılan firmaların %25’inden fazlasının çalışan veya müşteri verilerinin paylaşımını veya bu verilere erişimi izlemediği, her iki kullanımı da gözetim altında tutan şirketlerin oranının ise sadece %37 olduğu tespit edildi. Bu rakam büyük şirketlerde %50’lere yükseliyor.

Araştırma sonuçlarına göre, veri kayıplarının yaklaşık %40’ı taşınabilir bellek gibi fiziki medya araçlarıyla sağlanırken kurumların yalnızca %37’si bu tür olaylara yol açabilecek medya bağlantılarını gözetim altında tutuyor. Araştırmaya katılanların %90’ı bulut koruma stratejileri uyguladıklarını belirtse de, yalnızca %12’si buluttaki verilerinin faaliyetlerini güvenle takip edebildiklerini düşünüyor.

McAfee Labs’in global tehdit istihbarat ağı, 2016 yılı ikinci çeyreğinde, her bir dakikada 316, saniyede ise 5’ten fazla yeni tehdidin ortaya çıktığını belirledi. Rapor döneminde 1.3 milyon yeni fidye yazılım tespit edildi. Bu, McAfee Labs’in şimdiye dek saptadığı en yüksek rakam. Geçtiğimiz yılda fidye yazılımlar toplamda %128 oranında arttı.

Bir başka rekor gelişme ise mobil uygulamalara yönelik zararlı yazılımlar alanında gözlemlendi. Bu dönemde, mobil uygulamalara yönelik yaklaşık 2 milyon yeni zararlı yazılımın ortaya çıktığı tespit edildi.
Necurs ve Dridex gibi Locky fidye yazılım dağıtan Trojan yazılımlar ile yeni makro zararlı yazılımlarda %200’den fazla artış yaşandı. Solucan ve indirilen zararlı yazılımlar dağıtan Wapomi %8 oranında arttı. Muieblackcat ise %11 oranında azaldı.

Ağ saldırılarının hacmi değerlendirildiğinde, hizmet reddi saldırı oranı %11 oranında artarak birinci sıraya yerleşti. Tarayıcılara yapılan saldırılar birinci çeyrek döneme kıyasla %8 oranında azaldı. Hizmet reddi ve tarayıcılara yapılan saldırıları, Brute Force, SSL, DNS, Scan, sisteme izinsiz erişim gibi yöntemler izledi.

Paylaş